W zależności od ilości danych do przetworzenia generowanie pliku może się wydłużyć.

Jeśli generowanie trwa zbyt długo można ograniczyć dane np. zmniejszając zakres lat.

Redaktorzy

Redaktorzy odpowiedzialni za wprowadzanie publikacji, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych (3)

Redaktorzy odpowiedzialni za wprowadzanie publikacji, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych (z podziałem na instytuty)

 • Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Archiwum
 • Biblioteka
 • Laboratorium Bio- i Archeometrii PAN (Warszawa, Kraków, Poznań)
 • Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie
 • Ośrodek Archeologii Historycznej
 • Ośrodek Archeologii Pradziejowej
 • Ośrodek Archeologii Starożytnej Grecji i Rzymu
 • Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie
 • Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami w Łodzi
 • Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu
 • Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności
 • Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
 • Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych
 • Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu
 • Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki

Redaktorzy odpowiedzialni za wprowadzanie raportów (0)

Redaktorzy odpowiedzialni za wprowadzanie danych badawczych (0)